BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEM KURMA

Aşağa gitmek

BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEM KURMA

Mesaj  ecel Bir Salı Ara. 04, 2007 6:24 pm

BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEM KURMA

1. İki katına 5 ilave edilince, 3 katından 19 eksik olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14 B) 24 C) 35 D) 53 E) 702. Bir sayının sinin sine 1 eklendiğinde 10 sayısı elde ediliyor. Bu sayı kaçtır?

A) 163 B) 82 C) D) 42 E)3. Bir salonda 36 erkek ve 10 kadın vardır. Bu salona kaç evli çift (karı-koca) getirse erkek sayısı kadın sayısının 3 katı olur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 64. Hareket halinde geçen t saat sonunda, bir otobüsün deposunda bulunan y yakıt miktarı litre olarak,
y=105-5t
bağıntısıyla belirlidir. Depodaki yakıt miktarı 10 litrenin altına düştüğünde otobüsün yakıt alması gerekmektedir. Sürekli hareket halinde bulunan otobüs bu durumda en erken kaçıncı saat içinde yakıt almak zorundadır?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 245. Bir manavda iki boy elma vardır. Küçük boy elmaların tanesi 120 gr, büyük boy elmaların tanesi 200 gr dır. Bu manavdan tam 1 kg elma alan bir kişi en çok kaç tane elma almış olabilir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 86. Bir manav, bir sandıktaki b tane limonun tanesini a liradan sarmayı düşürmektedir. Sandıktaki limonların 10 tanesi çürük çıktığına göre, aynı parayı elde edebilmek için manav, sağlam limonların tanesi kaç liradan satmalıdır?

A) B) C)
D) E)
7. Bir sayının i ile aynı sayının inin toplamı 23 ise bu sayı kaçtır?

A) 23 B) 28 C) 32 D) 38 E) 408. 17 katı ile 14 katının farkı 3600 olan sayı kaçtır?

A) 1350 B) 1300 C) 1250 D) 1200 E) 11509. Üç arkadaş 53 telefon jetonunu şu şekilde paylaşıyorlar: Birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise üçüncüden 2 fazla jeton alıyor. Buna göre, en az telefon jetonu alan kaç tane almıştır?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 1810. Ahmet, Mehmet ve Hasan babalarının verdiği paradan önce 10 000 er lira alıyorlar. Kalan paranın yarısını Ahmet aldıktan sonra artan paraya da Mehmet ve Hasan eşit olarak bölüşüyorlar. Mehmet’in aldığı paranın toplamı 12 500 lira olduğuna göre, babalarının bu üç çocuğuna verdiği para kaç liradır?

A) 158 000 B) 54 000 C) 50 000
D) 46 000 E) 40 000
11. Bir sayının karesi, aynı sayının iki katı ve 1 sayısı toplandığında 196 bulunmaktadır. Bu sayı kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 1512. Bir sayının inin 3 fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır?

A) 35 B) 30 C) 25 D) 20 E) 1513. Bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp, üçer üçer inen bir kişinin, çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 6 fazladır. Buna göre, merdiven kaç basamaklıdır?

A) 18 B) 30 C) 36 D) 42 E) 5414. Bir miktar kumaşta eş boyda 9 perde çıkmaktadır. Buyu boyutlardan 60 cm daha kısa olan perdelerden ise 12 tane çıkarılmaktadır. Buna göre, toplam kumaş kaç metredir?

A) 21,2 B) 21,4 C) 21,4 D) 21,5 E) 21,615. Bir sayının 3 fazlasının yarısı, aynı sayının 6 eksiğine eşittir. Bu sayı kaçtır?

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 2116. 75 cm uzunluğundaki bir telin orta noktası işaretleniyor. Sonra telin bir ucundan 15 cm kesilip atılıyor. Geriye kalan telin orta noktası, ilk orta noktaya göre, kaç cm kayar?

A) 2,5 B) 5 C) 7,5 D) 15 E) 3017. 3 limonu 40 000 TL ye alıp 5 limonu 90 000 TL ye satan bir manav kaç limon satarsa 560 000 TL kar eder?


A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 15018. Bir baba 72 milyon lirayı çocuklarına e-şit olarak paylaştırmak istiyor. Çocuklardan 4 ü kendi paylarından vazgeçiyor ve para diğer çocuklar arasında eşit olarak paylaştı-rılıyor. Bu durumda, para alan çocuklar ön-cekine göre 3 er milyon lira daha fazla alıyorlar. Buna göre, tüm çocukların sayısı kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13 D)14 E) 1519. Bir lisenin son sınıf öğrencileri her grupta eşit sayıda öğrenci olmak üzere 10 gruba ayrılıyor. Bu öğrenciler 7 gruba ayrılsaydı her gruptaki öğrenci sayısı 6 fazla olacaktı. Bu öğrenciler, her grupta eşit sayıda öğrenci olmak üzere 5 gruba ayrılırsa bir grupta kaç öğrenci bulunur?

A) 25 B) 28 C) 30 D) 32 E) 3420. Ali bir bilet kuyruğunda bastan n. sırada, sondan (2n-2). sıradadır. Kuyrukta 81 kişi olduğuna göre, Ali baştan kaçıncı kişidir?

A) 28 B) 30 C) 32 D) 33 E) 34İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM KURMA


21. 25 ve 50 kuruşluklardan oluşan 7 tane madeni para bulunuyor. Bu paraların tutarı 275 kuruştur. Bu paralardan 25 kuruşlukların sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 222. Oya ile Aykut'un paraları toplamı 450 liradır. Oya Aykut’a 25 lira verirse Aykut'un parası Oya'nın parasının 2 katı olacaktır. İlk durumda Oya'nın parası kaç liradır?

A) 175 B) 200 C) 225 D) 250 E) 27523. x, y pozitif iki tamsayı olmak üzere,
(x+y)(x-y)=88
dir. Bu eşitliğin solundaki çarpanlardan büyüğü, küçüğünün 22 katı olduğuna göre x in değeri nedir?

A) 21 B) 23 C) 28 D) 32 E) 44
24. n bir doğal sayı olmak üzere 1 den n ye kadar olan sayıların toplamı x, 4 ten n ye kadar olan sayılan n toplamı y ile gösteriliyor. x+y=456 ise, x in değeri kaçtır?

A) 206 B) 218 C) 227 D) 231 E) 24225. Bir kumbaraya bir sınıftaki öğrencilerin bazıları 10 liralık, bazıları 20 liralık atmıştır. Kumbarada biriken para 420 liradır kumbaraya para atan öğrenci sayısı 30 olduğuna göre kaç kişi 10 liralık atmıştır?

A) 22 B) 18 C) 16 D) 14 E) 1026. 20 çocuğun bulunduğu bir çocuk balosunda, erkek çocukların birincisi 5 kız arkadaşıyla, ikincisi 6, üçüncüsü 7 ve her seferinde kız çocukların sayısı bir artmak üzere sonuncu erkek çocuk tüm kız arkadaşlarıyla dans ettiğine göre, balondaki erkek çocuk sayısı kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 1027. Ali’nin parası Mehmet’in parasının 9 katıdır. Eğer Ali Mehmet’e 5 lira verirse, Ali’nin parası Mehmet’in parasının 4 katı oluyor. Buna göre, Mehmet’in parası kaç liradır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 628. Bir kutuda siyah ve mavi renkli toplam 35 kalem vardır. Siyah kalemlerin sayısı mavi kalemlerin sayısından 3 fazladır. Bu kutudan rasgele bir miktar kalem alınıyor. Kutuda kalan mavi kalemlerin sayısı, siyahların sayısından 9 fazla olduğuna göre, son durumda kutuda en çok kaç siyah kalem kalabilir?


A) 5 B) 7 C) 10 D) 12 E) 1629. 3 kalem ve 2 silgi 500 lira
2 kalem ve 3 silgi 480 lira
olduğuna göre, bir kalem bir silgiden kaç li-ra pahalıdır?

A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E) 2030. Su ile dolu iken bir kabın ağırlığı 30 kg dır. Bu kaptaki suyun ağırlığı, boş kabın a-ğırlığının 5 katı olduğuna göre, boş kabın ağırlığı kaç kg dır?

A) 7,5 B) 6 C) 5 D) 4,5 E) 431. 50 yolcusu bulunan bir otobüsten 5 bay 5 bayan inince, geriye kalanlar arasında, bayların sayısı bayanların sayısının üç katı oluyor. Buna göre ilk halde otobüste kaç bay vardı?

A) 35 B) 34 C) 30 D) 28 E) 2532. İki arkadaştan Kaya’nın 75 bilyesi vardır. Eğer Kaya, 15 bilyesini arkadaşı Çetin’e verirse ikisinin bilyeleri eşit oluyor. Çetin’in 15 bilyeyi almadan önce kaç bilyesi vardı?

A) 30 B) 35 C) 38 D) 40 E) 4533. Cemil, kilosu 4000 lira olan fıstık ile kilosu 3000 lira olan fındıktan 500 gramlık bir karışım alarak 1800 lira ödemiştir. Cemil’in aldığı karışımda kaç gram fındık vardır?

A) 250 B) 225 C) 200 D) 175 E) 15034. Ali’nin 44 tane madeni parası vardır. 10 ve 100 liralıklardan oluşan bu paraların toplamı 3500 lira olduğuna göre Ali’nin 100 liralıkları kaç tanedir?

A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34


35. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

A) 56 B) 52 C) 48 D) 44 E) 4036. A marka jiletin bir paketinde 4 tane, B marka jiletin bir paketinde 10 tane jilet bulunmakta ve her ikisinin de paketi aynı fiyattan satılmaktadır. Hangi marka kullanılırsa kullanılan tıraş başına jilet maliyeti aynıdır. B marka bir jilet ile 2 kez tıraş olduğuna göre, A marka bir jilet ile kaç kez tıraş olunabilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 737. Ahmet parasının ini Mehmet’e verdiğinde Mehmet’in parası oranında artıyor. Buna göre, başlangıçta, Ahmet’in parasının Mehmet’inkine oranı kaçtır?

A) B) C) D) E)38. Bir baharatın 300 gramı a litre, yarım kilosu (2a-300) lira olduğuna göre, a kaçtır?

A) 350 B) 450 C) 600 D) 750 E) 90039. 100 ve 500 liralıktan oluşan 30 tane madeni paranın tutarı 12 200 liradır. Bu paralardan 500 liralıkların sayısı kaçtır?

A) 25 B) 24 C) 23 D) 21 E) 1840. Ali’nin jetonların sayısı Mehmet’inkinin üç katıdır. Ali, Mehmet’e 10 jeton verince ikisinin eşit sayıda jetonu oluyor. Başlangıçta Mehmet’in kaç jetonu vardır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16
41. A kovasının hacmi, B kovasından 2 litre küçüktür. A kovası ile 28 kova su alan bir bidon, B kovası ile 21 kova su almaktadır. Buna göre, A kovasının hacmi kaç litredir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 1042. Yağ dolu bir şişenin ağırlığı 732 gram-dır. Yağın ü boşaltıldığında şişe 613 gram gelmektedir. Buna göre, şişe kaç gram almaktadır?

A) 478 B) 476 C) 474 D) 472 E) 47043. Hacmi 2560 litre olan bir depo, 20 ve 17 litrelik iki bidonla su taşınarak doldurulmuştur. Toplam 140 bidon su taşınınca depo tam doldurulduğuna göre, 17 litrelik bidon ile kaç bidon su taşınmıştır?

A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 9044. İki çocuğun ağırlıkları oranı , farkı ise 12 kg olduğuna göre, bu çocukların ağırlıkları toplamı kaç kg’dır?

A) 36 B) 48 C) 60 D) 64 E) 7245. Lokantada yemek yiyen 45 kişilik gurubun bazı üyeleri, konuk oldukları için, hesap ödememiştir. Bu yüzden, ötekiler 3 000 er lira fazla vererek 15 000 er lira ödemiştir. Buna göre guruptaki konuk sayısı kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 946. Bir sınıftaki toplam öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısının 5 katıdır. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısının kaç katıdır?

A) B) C) 4 D) 5 E) 6
47. Bir otobüsteki bayan yolcu sayısı, toplam yolcu sayısının i kadardır. Bu otobüse 5 bayan, 5 erkek yolcu daha bindiğinde, bayan yolcu sayısı erkek yolcu sayısının ü olmuştur. Buna göre, başlangıçta otobüsteki toplam yolcu sayısı kaçtır?

A) 60 B) 50 C) 45 D) 40 E) 30

48. Bir kitaplıktaki İngilizce kitapların sayısının Türkçe kitapların sayısına oranı dir. İngilizce kitapların sayısı 400 den fazla olduğuna göre bu kitaplıkta en az kaç kitap vardır?

A) 1094 B) 1195 C) 1204
D) 1296 E) 139749. Hasan, Ayşe’ye 2 milyon TL verirse paraları eşit oluyor. Ayşe, Hasan'a 2 milyon TL verirse Hasan'ın parası Ayşe’nin parasının 5 katı oluyor. Buna göre, Ayşe'nin parası kaç milyon TL dir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
50. i dolu olan bir su kabının içindeki su ile birilikte ağırlığı 9 kg dır. Kap tam dolu iken tüm ağırlık 25 kg olduğuna göre, boş kabın ağırlığı kaç kg dır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 851. Bir şişenin ağırlığı boşken x gram, ü sıvı ile doluyken y gramdır. Bu şişenin tamamı aynı sıvı ile doluyken ağırlığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 3y-x B) 3y-2x C) y-x
D) y-2x E) y-3x

52. Bir parkta, bir kısmı 3 kişilik, diğerleri 5 kişilik olan toplam 16 bank vardır. Banklar-daki oturma yerlerinin tamamı 62 kişilik ol-duğuna göre, 5 kişilik bank sayısı kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 1153. Bir okuldaki her bayan öğretmenin, okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının iki katından 6 fazla; her erkek öğretmenin de okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının üç katından 1 eksiktir. Buna göre, okulda toplam kaç öğretmen vardır?

A) 32 B) 36 C) 40 D) 44 E) 48
54. Bir bilgi yarışmasında, kurallara göre, yarışmacılar her doğru cevaptan 40 puan kazanıyor, her yanlış cevaptan 50 puan kaybediyor. 30 soruya cevap veren bir yarışmacı 300 puan kazandığına göre, doğru cevaplarının sayısı kaçtır?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 2655. Bir kabın ağırlığı boşken a gram, i su ile doluyken b gramdır. Bu kabın tamamı su ile doluyken ağırlığı kaç gramdır?

A) 5b-4a B) 5b-a C) 4a-b
D) 5a+b E) 4a+5b

56. 60 yolcusu olan bir otobüsten 2 bayan 3 erkek inince, bayanların sayısı erkeklerin sayısının oluyor. Buna göre, ilk durumda otobüsteki bayan sayısı kaçtır?

A) 22 B) 25 C) 27 D) 35 E) 37

57. Bir satıcıdaki kırmızı topların her biri k TL ye, mavi topların her biri m TL ye, siyah topların her biri s TL ye satılmaktadır. 4 kırmızı ve 2 mavi topa ödenen toplam para 5 siyah topa ödenen paraya eşit, 2 siyah ve 2 mavi topa ödenen toplam para 3 kırmızı topa ödenen paraya eşittir. Buna göre, 1 kırmızı ve 4 mavi topa ödenen toplam kaç siyah topa ödenen paraya eşittir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8


58. Taşımacılık yapan bir firma 300 milyar TL ödeyerek fiyatları 15 milyar, 25 milyar ve 30 milyar TL olan araçlardan toplam 12 adet satın alınıyor. Fiyatı 15 milyar ve 25 milyar TL olan araçlardan eşit sayıda


alındığına göre, fiyatı 30 milyar TL olan araçtan kaç tane alınmıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

1-B 1969 ÜSS 2-D 1979 ÜSS 3-B 1983 ÖSS 4-C 1984 ÖSS 5-D 1985 ÖSS
6-C 1986 ÖSS 7-E 1989 ÖSS 8-D 1990 ÖSS 9-C 1990 ÖSS 10-E 1992 ÖSS
11-C 1990 ÖSS 12-E 1993 ÖSS 13-C 1994 ÖSS 14-E 1994 ÖYS 15-C 1995 ÖSS
16-C 19987 ÖSS 17-B 1998 ÖSS 18-B 1998 ÖSS 19-B 1999ÖSS2 20-A 2000 ÖSS
21-D 1974 ÜSS 22-A 1980 ÜSS 23-B 1981 ÖYS 24-D 1983 ÖSS 25-B 1983 ÖYS
26-C 1984 ÖSS 27-D 1984 ÖYS 28-B 1985 ÖSS 29-E 1986 ÖSS 30-C 1986 ÖSS
31-A 1987 ÖYS 32-E 1987 ÖYS 33-C 1988 ÖSS 34-E 1988 ÖSS 35-D 1988 ÖYS
36-C 1990 ÖSS 37-D 1990 ÖSS 38-E 1990 ÖSS 39-C 1990 ÖYS 40-B 1990 ÖYS
41-A 1991 ÖSS 42-B 1991 ÖYS 43-D 1991 ÖYS 44-E 1992 ÖSS 45-E 1992 ÖYS
46-C 1993 ÖSS 47-B 1994 ÖSS 48-D 1995 ÖYS 49-A 1997 ÖSS 50-B 1998 ÖSS
51-B 1999 ÖSS1 52-A 1999ÖSS1 53-C 1999ÖSS1 54-B 2000 ÖSS 55-A 2001 ÖSS
56-C 2001 ÖSS 57-B 2001 ÖSS 58-C 2003 ÖSS

ecel

Mesaj Sayısı : 25
Kayıt tarihi : 23/11/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz